Collages – op basis van pagina’s uit ‘Eeuwige Schoonheid’ (2023 / heden)

“Traditie is niet het aanbidden van het as maar het doorgeven van het vuur” (Gustav Mahler). Deze collages zijn ontstaan door pagina’s uit het sleutelwerk ‘Eeuwige Schoonheid’ van Ernst Gombrich te scheuren en er nieuw papier mee te scheppen. Dit resulteert in een alternatieve narratieve chronologie van de Kunstgeschiedenis. En een dynamiek, waarbij bestaande kunstwerken nieuwe relaties met elkaar aangaan.